• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 03.05.2017 15:40

РЕГЛАМЕНТ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ    VII     СКЛИКАННЯ

Додаток

до рішення міської ради

від 02.12.2015 №1/VII-06

РЕГЛАМЕНТ
Краматорської міської ради
VII скликанняРозділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Правова діяльність Краматорської міської ради

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

Стаття 4. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень


Розділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Стаття 5. Виникнення і строк повноважень депутата

Стаття 6. Права та обов’язки депутата в міській раді та її органах

Стаття 7. Депутатська етика

Стаття 8. Депутатський запит, звернення і запитання

Стаття 9. Депутатські фракції і групи

Стаття 10. Забезпечення депутатської діяльності


Розділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ


Стаття 11. Склад міської ради

Стаття 12. Міський голова

Стаття 13. Секретар міської ради

Стаття 14. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 15. Постійні комісії міської ради

Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії міської ради


Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ


Стаття17. Форми роботи міської ради

Стаття 18. Скликання новообраної ради на перше засідання

Стаття 19. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання

Стаття 20. Чергові сесії міської ради

Стаття 21. Позачергові сесії міської ради

Стаття 22. Правомочність міської ради проводити засідання


Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ.


Стаття 23. Підготовка та проведення сесії

Стаття 24. Ухвалення рішень.

Стаття 25. Голосування

Стаття 26. Протокол сесії міської ради

Стаття 27. Набрання чинності рішеннями міської ради


Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 28. Набрання чинності

Регламент Краматорської міської ради (надалі - Регламент)- це нормативно-правовий акт міського самоврядування, який встановлює порядок скликання та діяльності сесій міської ради, підготовки і розгляду нею рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, її органів, підготовки та ведення пленарних засідань, розгляду та прийняття рішень тощо.Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Правова діяльність Краматорської міської ради


1. Краматорська міська рада (далі – міська рада) - орган місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста та іншими законодавчими актами.


2. Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, на території міста обов'язкові до виконання підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності, громадянами, посадовими особами, громадськими і релігійними організаціями, політичними партіями.


Міська рада контролює виконання ухвалених рішень.


Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради


1. Діяльність міської ради базується на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою міста Краматорська;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.


Міська рада і створені нею органи систематично інформують населення про свою діяльність через офіційний сайт міської ради, друковані видання, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації.


Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради


1. Гласність у роботі міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань міської ради, постійних комісій міської ради, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність міської ради, її органів та посадових осіб, інформації про прийняті ними нормативні та інші акти через засоби масової інформації та мережу інтернет.


2. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Остаточно рішення щодо режиму роботи контрольної комісії приймається на засіданні контрольної комісії.


3. У засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради, голови селищних рад.


4. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації, трудових колективів, громадяни. Якщо питання торкається особистих прав громадянина, він має пріоритетне право бути присутнім на засіданні сесії.


5. Особа, яка має бажання бути присутньою на пленарному засіданні, завчасно до початку засідання повинна надати відповідальному черговому документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство: паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідку на постійне або тимчасове проживання. Особа, яка звертається для доступу на засідання міської ради, попереджається про обробку її персональних даних в усній формі персонально. Відомості про особу, яка має бажання бути присутньою на пленарному засіданні, вносяться до відповідного журналу реєстрації. Відмова особи від надання згоди на обробку персональних даних унеможливлює її доступ до засідання.


Особи, які бажають виступити після основних питань, повинні перед початком пленарного засідання проінформувати про тему виступу міського голову або секретаря міської ради.


6. Підставою для відмови в доступі до участі в засіданні міської ради може бути:

- пред'явлення документа, що засвідчує іншу особу, а не ту, яка його подає;

- пред'явлення документа з ознаками підробки або термін дії якого минув;

- перебування відвідувача у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- поведінка відвідувача дозволяє з великою вірогідністю твердити про його намір здійснити діяння, яке загрожує безпеці осіб, які перебувають у будівлі міської ради.


Відвідувач, який порушує громадський порядок та/або перешкоджає проведенню засідання міської ради може, за узгодженням з радою, бути видалений із зали засідань.


Особи, які бажають виступити після основних питань, повинні перед початком пленарного засідання проінформувати президію про тему виступу.


7. Представники телебачення, радіо й преси можуть бути присутніми на засіданнях міської ради, збирати й одержувати інформацію, необхідну для підготовки передач або друкованих матеріалів в порядку, передбаченому чинним законодавством; проводити в будівлі виконкому міської ради кіно-, відео-, звуко- та інші записи, фотозйомки в установленому чинним законодавством порядку; відкрито здійснювати записи, у тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, публічних, офіційних заходів; одержувати відкриту за режимом доступу інформацію у порядку, передбаченому чинним законодавством.


8. Відповідно до процедурного рішення міської ради може проводитися радіо- та телетрансляція із залу засідань. Забезпечення трансляції покладається на прес-службу апарату міської ради та виконавчого комітету.


9. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за пропозицією головуючого на засіданні згідно з рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.


Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання особою його вимоги.


10. Кількість осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань.


Стаття 4. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень


1. Регламент затверджується згідно з вимогами Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» відкритим голосуванням не пізніше ніж на другій сесії на пленарному засіданні міської ради більшістю голосів від загального складу ради.


2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на секретаря міської ради та на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення.


3. Під час пленарного засідання контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.


4. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання міської ради тільки після їх обов’язкового відпрацювання постійною комісією міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення а також всіма іншими постійними комісіями міської ради.


5. Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу міської ради.↑ На верхРозділ II. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬСтаття 5. Виникнення і строк повноважень депутата


1. Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».


Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Краматорською міською виборчою комісією та закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата.


2. Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.


Стаття 6. Права та обов’язки депутата в міській раді та її органах


1. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради - представницького органу місцевого самоврядування.


Депутат міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності міської ради та її органів.


Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.


2. Депутат міської ради, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради і користуватись правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні міської ради та її органів, до складу яких він входить.


Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.


3. Порядок реалізації прав депутатів міської ради визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.


4. Депутат міської ради зобов'язаний:


1) додержуватися Конституції та законів України, Актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту міської ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів;


2) брати участь у роботі міської ради, постійних комісій міської ради та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;


3) виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;


4) Депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про запобігання корупції", за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апарату міської ради.


Депутат міської ради має право:


1) Пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії;


2) Ставити питання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і мотивів голосування;


3) Вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорюваних питань, про склад створюваних міською радою органів і кандидатур осіб, що обираються або затверджуються міською радою;


4) Звертатись із запитами;


5) Брати участь у дебатах;


6) Порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на території міста підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а також за дорученням міської ради або її органів брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень міської ради;


7) Вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;


8) Давати довідки в порядку, встановленому даним Регламентом;


9) Депутат міської ради може мати п'ятьох помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» і Положенням про помічника–консультанта депутата міської ради.


У разі виявлення порушень законодавства України, депутат міської ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.


Стаття 7. Депутатська етика


1. Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, визначених статтєю 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».


2. Депутат не повинен допускати образливих висловів, не використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників і інших посадових осіб і службовців, депутатських фракцій, окремих депутатів міської ради. За подібні дії депутат може бути позбавлений слова до кінця розгляду питання, засідання комісії або сесії. Такі рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх.


3.У випадках пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради і його органів міська рада може звернутися до виборців про відкликання такого депутата у встановленому порядку.


4. На депутатів міської ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". За наявності конфлікту інтересів депутат має право ухвального голосу за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.


Стаття 8. Депутатський запит, звернення і запитання


1. Депутатський запит - це підтримана міською радою вимога депутата міської ради до посадових осіб міської ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Краматорськ з питань, які віднесені до відання міської ради.


2. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів міської ради попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі.


До початку розгляду порядку денного головуючий на сесії оголошує про депутатські запити, що надійшли до міської ради.


Депутатські запити, що надійшли до міської ради, підлягають включенню до порядку денного засідання міської ради.


3. Міська рада своїм рішенням може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення за запитом депутата міської ради.


4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений міською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити міську раду та депутатові міської ради, який вніс запит, та запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні.


Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.


5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.


7. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.


8. Суб’єкт, до якого звернувся депутат міської ради з депутатським зверненням, зобов’язаний протягом десяти днів розглянути порушене в зверненні питання та дати відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь не пізніше як у місячний строк.


Порядок розгляду та надання відповіді на депутатське звернення визначається статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».


Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо орган чи посадова особа ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит в порядку, передбаченому цим Регламентом.


9. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.


10. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатом міської ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарному засіданні, розглядаються міською радою або за її дорученням постійною комісією міської ради, органом або посадовою особою місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строк, встановлений радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутата, який вніс пропозицію чи висловив зауваження, та міську раду.


Виконавчі органи міської ради забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях міської ради.


Стаття 9. Депутатські фракції і групи


1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради з чисельністю не менше 3 депутатів міської ради.


Політична партія має право формувати у міській раді лише одну фракцію. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.


2. Депутати міської ради можуть об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, за єдністю території їх виборчих округів або іншими неполітичними ознаками та не можуть використовувати у своїй назві назви політичних партій, зареєстрованих на території України. Депутатська група складається не менш як з 5 депутатів міської ради.


3. Депутатська фракція (група) інформує міську раду, до якої подається письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи).


У письмовому повідомленні зазначається назва депутатської фракції (групи), прізвища голови, заступників голови (за необхідністю) та членів депутатської фракції (групи), їх партійна належність та депутатів міської ради, які уповноважені представляти депутатську фракцію (групу). До письмового повідомлення додаються протокол засідання депутатської фракції (групи), на якому було прийнято рішення про її створення, письмові заяви від депутатів міської ради про входження до складу відповідної депутатської фракції (групи).


4. Письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи) доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.


5. Про вступ, вихід депутата міської ради із зареєстрованої депутатської фракції (групи) голова депутатської фракції (групи) повідомляє письмово секретаря ради не пізніше ніж за 5 днів до пленарного засідання міської ради, про що головуючим робиться повідомлення на пленарному засіданні міської ради. До письмового повідомлення додається протокол засідання депутатської фракції (групи), на якому було прийнято відповідне рішення.


6. Депутатська фракція (група) може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.


7. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».


8. Діяльність депутатської групи припиняється в порядку, передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».


9. Депутатські фракції та депутатські групи мають право:


1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;


2) на попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;


3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;


4) на об’єднання зусиль з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;


5) на інші права, передбачені законами України.


Стаття 10. Забезпечення депутатської діяльності


Міська рада забезпечує депутатів за їх зверненнями та у запропонований ними спосіб інформаційними матеріалами, надає можливість ознайомитись з рішеннями ради, рішеннями виконавчого комітету.↑ На верхРозділ III. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИСтаття 11. Склад міської ради


Міська рада складається з 42 депутатів та міського голови, які обираються населенням міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».


Стаття 12. Міський голова


Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством. Ці повноваження починаються з моменту оголошення головою міської виборчої комісії на пленарному засіданні ради рішення про обрання міського голови і закінчується у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи (окрім випадків дострокового припинення повноважень). Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".


У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.


Стаття 13. Секретар міської ради


1. Секретар міської ради обирається міською радою таємним голосуванням з числа депутатів міської ради за пропозицією міського голови на строк повноважень міської ради та працює в міській раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у випадках, якщо:


1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;


2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;


3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;


4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;


5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.


У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.


2. Секретар міської ради:


1) у випадку дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, здійснює повноваження міського голови;


2) скликає сесії, відкриває та веде їх, підписує її рішення та протоколи засідання ради:

- відповідно до доручення міського голови;

- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не менш як третини від загального складу депутатів міської ради або її виконавчого комітету;

- якщо сесія не скликається міським головою один раз на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – один раз на місяць.


3) повідомляє депутатів міської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради та її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд ради;


4) організовує підготовку сесій та її пленарних засідань, питань, що виносяться на розгляд ради;


5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;


6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;


7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень;


8) організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;


9) забезпечує зберігання офіційних документів міської ради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;


10) у випадку відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків з поважних причин звертається до суду щодо захисту прав та інтересів територіальної громади, а також повноважень ради;


11) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів.


Стаття 14. Виконавчий комітет міської ради


1. Виконавчий комітет міської ради обирається на сесії міської ради нового скликання за пропозицією міського голови і є виконавчим органом міської ради, підконтрольним і підзвітним їй. З питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.


2. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міський голова очолює виконавчий комітет відповідної ради, головує на його засіданнях.


Кількісний склад виконкому визначається радою. Персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.


Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.


До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря ради.


3. Міський голова, періодично, але не рідше ніж один раз на рік звітує перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради.


Виконком на прохання депутатів міської ради дає письмові і усні відповіді на запити і звернення депутатів, завчасно повідомляє депутатів про розгляд питань, що зачіпають життєво важливі інтереси громадян.


4. Виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує питання, віднесені до компетенції виконавчих органів, попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради.


5. Засідання виконавчого комітету скликає міський голова в міру необхідності, але не рідше як один раз на місяць. Засідання правомочні за наявності більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.


6. У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх повноважень засідання виконавчого комітету скликає секретар ради.


7. Виконавчий комітет в рамках своїх повноважень ухвалює рішення.


Рішення ухвалюються більшістю від загального складу виконкому і підписуються міським головою.


Після закінчення повноважень ради, виконавчий комітет зберігає свої повноваження до обрання радою нового скликання виконавчого комітету.


Стаття 15. Постійні комісії міської ради


1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.


2. Постійні комісії міської ради обираються радою відкритим голосуванням не пізніше, ніж на другій сесії міської ради нового скликання, на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією на її засіданні.


3. Кількість і персональний склад постійних комісій затверджується міською радою. Кількість членів постійної комісії міської ради не може бути меншою 5 осіб. Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії міської ради.


4. Повноваження, функціональна направленість постійних комісій міської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії міської ради, яке затверджується рішенням міської ради.


5. Постійні комісії міської ради працюють за такими напрямками:


1) Постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-територіального устрою, інформованості населення;


2) Постійна комісія міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічной діяльності;


3) Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації і комунальної власності;


4) Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового обслуговування;


5) Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва;


6) Постійна комісія міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури, фізкультури і спорту.


7. У разі необхідності, за рішенням міської ради, можуть бути створені нові постійні комісії або реорганізовані раніше створені, змінений їхній кількісний та персональний склад.


Стаття 16. Тимчасові контрольні комісії міської ради


1.Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються з числа депутатів міської ради для здійснення контролю за виконанням конкретних питань, визначених міською радою, які відносяться до повноважень місцевого самоврядування. Про результати роботи тимчасові контрольні комісії міської ради подають міській раді звіт і пропозиції.


2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву, завдання, склад та голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.


Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення про результати роботи цієї комісії.


3.Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закрито. Депутати та особи, залучені до роботи в даній комісії, не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з їхньою роботою.


4. Міська рада за відповідним рішенням має право створити будь-яку тимчасову контрольну комісію для вивчення будь-якої проблеми чи питання, віднесеного до відання міської ради.↑ На верхРозділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИСтаття 17. Форми роботи міської ради


Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.


Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.


Кожне пленарне засідання міської ради починається і закінчується Гімном України.


Стаття18. Скликання новообраної ради на перше засідання


Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.


Стаття 19. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання


1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.


2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови на пленарному засіданні ради першої сесії головує новообраний міський голова.


3. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.


Стаття 20. Чергові сесії міської ради


1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань регулювання земельних відносин - не рідше ніж один раз на місяць.


2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.


У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію сесія міської ради скликається секретарем міської ради:


а) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строки, передбачені цим Регламентом;


б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету.


3. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія міської ради може бути також скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради.


Стаття 21. Позачергові сесії міської ради


1. Позачергова сесія, із зазначенням проекту порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові. Повідомлення про скликання позачергової сесії розміщується на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет не пізніш, ніж за один день до початку сесії. Документи на позачергову сесію надаються депутатам під час їх реєстрації.


2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті, введення надзвичайного положення чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.


3. Позачергова сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів ( 250, у відповідності до Закону України «Про звернення громадян»), протягом строку, встановленого для її розгляду.


Стаття 22. Правомочність міської ради проводити засідання


Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.↑ На верхРозділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИСтаття 23. Підготовка та проведення сесії


1 .Підготовку питань, які виносяться на розгляд сесій, організовує секретар міської ради.


2. Пропозиції до порядку денного сесії міської ради вносяться письмово міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, відділами і управліннями міської ради, депутатськими групами і фракціями.


3.При необхідності за наявності підготовлених проектів рішень та при умові їх оприлюднення на офіційному сайті міської ради в запропонований депутатами порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що вимагають термінового розгляду. Питання порядку денного за рішенням сесії можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатись або виключатись з порядку денного сесії.


Пропозиції про зміни до порядку денного вносять міський голова, секретар ради, постійні комісії, депутатські групи і фракції, депутати міської ради.


Остаточно порядок денний і порядок розгляду питань затверджується міською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради


4. Сесію відкриває і веде міський голова, а у разі неможливості його скликати сесію, сесію відкриває і веде секретар міської ради або за рішенням сесії один з депутатів ради. На кожній сесії обирають секретаріат.


5. Реєстрація депутатів, запрошених та присутніх, прибулих на сесію, проводиться до відкриття засідання міської ради перед кожним засіданням. В окремих випадках можлива реєстрація перед голосуванням.


Порядок проведення кожного засідання сесії затверджується депутатами.


В кінці кожного засідання відводиться час для виступів депутатів міської ради з короткими заявами і повідомленнями – «різне». Дебати по цих заявах і повідомленнях не відкриваються і рішення не ухвалюються.


6. Головуючий на засіданні міської ради:

- забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії;

- веде засідання міської ради, стежить за дотриманням кворуму сесії, прийнятого депутатами порядку роботи;

- організовує обговорення питань;

- надає слово доповідачам і депутатам, які бажають виступити на сесії, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

- за узгодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;

- оголосивши письмові питання, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, питань і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;

- проводить голосування депутатів з питань, що вимагають ухвалення рішень міської ради, і оголошує його результати;

- приймає заходи з підтримки порядку на засіданнях ради;

- при грубому порушенні має право, за узгодженням з радою, запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії міської ради, контролює їх виконання.


7. Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.


Депутат має право пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорюваних питань, про склад створюваних міською радою органів і кандидатур осіб, що обираються або затверджуються міською радою, звертатись із запитами, брати участь у дебатах, ставити питання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і мотивів голосування; давати довідки в порядку, встановленому даним регламентом. Прохання про надання слова або виступу в дебатах передаються в секретаріат сесії письмово або фіксуються підняттям руки. Секретаріат реєструє їх подачу за часом і в строгій черговості передає головуючому на сесії.


8. Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій міської ради, керівники депутатських груп і фракцій мають право взяти слово для виступу на сесії у будь-який час не більш, ніж на 3 хвилини з одного питання. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.


9. Дебати з будь-якого питання припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів.


Після припинення дебатів доповідач має право виступити із завершальним словом. Тексти виступу депутатів можуть бути залучені до матеріалів сесії (за їхнім бажанням).


Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, фіксуються секретаріатом, розглядаються міською радою або направляються за дорученням міського голови на розгляд підзвітним і підконтрольним раді органам і посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження в терміни, встановлені радою.


Стаття 24. Ухвалення рішень


1. Проекти рішень вносяться на пленарні засідання сесії постійними комісіями міської ради за напрямками їх діяльності.


Відповідальність за якість підготовки проектів рішень несе секретар міської ради.


Відповідальність за відповідність проектів рішень міської ради вимогам чинного законодавства несуть відділ правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади міської ради, керівник структурного підрозділу міської ради, заступник міського голови, до компетенції якого належать зазначені питання.


При підготовці проектів рішень міської ради виконавці (розробники) дотримуються наступних правил:


Текст рішення повинен бути гранично коротким, сформульованим чітко; викладання окремих пунктів, додатків та тексту в цілому має бути органічно повיязаним; він не повинен допускати можливості подвійного тлумачення змісту.


Обов’язковою складовою частиною рішення є заголовок, що стисло розкриває його зміст. Заголовки проектів рішень складаються з одного речення, формулюються лаконічно за допомогою іменника і повинні відповідати на питання «Про що». Наприклад: «Про положення…», «Про виконання…». Якщо в проекті рішення йдеться про декілька питань, то заголовок формулюється узагальнено.


Назви додатків до рішень повинні бути ідентичними назвам цих додатків в тексті рішення.


Якщо рішення готується на виконання або на підставі документу органів законодавчої або виконавчої влади (Закону України, Указу Президента України, постанови Кабінету Міністрів України і т.д.) на нього обовיязково повинно бути посилання в констатуючій частині.


Якщо прийняте рішення виключає дію рішень міської ради, раніше прийнятих з даного питання, воно повинно містити вказівку про визнання їх такими, що втратили чинність.


В текстах проектів рішень необхідно вказувати повні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви, адреси обיєктів і загальноприйняті абревіатури.


У тексті проекту рішення зазначається повна назва посади. Якщо керівнику дається пряме доручення, то його прізвище пишеться разом з ініціалами. У випадках, якщо доручення дається відділу або управлінню, прізвище керівника наводиться в дужках без ініціалів. Наприклад: «Доручити начальнику управління освіти Романову І.І….» або «Доручити управлінню освіти (Романов)...».


Контрольні функції з виконання рішень покладаються на заступників міського голови, постійні комісії міської ради згідно з розподілом обовיязків.


Не допускається ухвалення повторних рішень міської ради, якщо не виконані прийняті рішення з цього ж питання.


Якщо проект рішення готується з метою внесення змін або доповнень до раніше прийнятого рішення, то в ньому вказуються пункти, до яких вносяться доповнення і поправки або ті, які втратили чинність. Внесення змін і доповнень здійснюється до первинного рішення , а не до рішень, якими вже вносилися раніш зміни та доповнення до цього рішення. Проект рішення про внесення змін та доповнень до первинних рішень або визнання їх такими, що втратили чинність, готується розробником цих рішень.


Проекти рішення друкуються на компיютері. До відділу роботи з депутатами надаються: примірник рішення в електронному вигляді і 5 примірників у паперовому варіанті, зокрема 1 примірник із візами.


Проекти рішень узгоджуються зі всіма зацікавленими установами, підприємствами, організаціями, керівниками структурних підрозділів міської ради, заступниками міського голови (згідно з розподілом обовיязків), начальником відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади міської ради, секретарем міської ради, головами профільних постійних комісій. Проекти рішень з фінансових питань погоджуються начальником фінансового управління, проекти рішень щодо внесення змін або доповнень до раніше прийнятих рішень погоджуються начальником загального відділу. Під зацікавленими установами, підприємствами, організаціями в цьому абзаці розуміються такі установи, підприємства, організації, права та обов’язки яких безпосередньо визначені відповідним проектом рішення міської ради.


Узгодження оформляється на зворотному боці останнього аркуша першого примірника проекту рішення шляхом візування: проставляється найменування посади, ініціали та прізвище візуючого, особистий підпис.


Зауваження та пропозиції, що виникають під час погодження проекту рішення, викладаються в письмовій формі на окремому аркуші. Виправлення, дописування та іші зміни тексту рішення під час погодження не допускаються. В цьому випадку при погодженні ставиться відповідна відмітка. Наприклад:


Начальник фінансового управління               Зауваження додаються, підпис, дата.


У випадку затвердження рішенням додатків, в тексті рішення вживається такий вираз: «згідно з додатком», або «додається».


Якщо до рішення додається один додаток, то він не нумерується. Якщо рішенням затверджується декілька додатків, то кожному привласнюється номер і вони обмовляються в тексті рішення. Наприклад: «затвердити комісію … в складі згідно з додатком 1», «затвердити … (додаток 2)». Знак «№» перед цифровим позначенням не ставиться. Додатки до проектів рішень міської ради підписуються секретарем міської ради.


Підготовка рішень міської ради, які є регуляторними актами, здійснюється згідно з рішенням міської ради від від 11.07.2012 № 18/VI–2 «Про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів міською радою та її виконавчими органами».


Проекти рішень міської ради, що підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради не пізніше як 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Відповідальність за своєчасне оприлюднення проектів рішень міської ради несе розробник проекту.


Проекти рішень, інші документи і матеріали, з питань, які виносяться на розгляд сесії, надаються у відділ роботи з депутатами міської ради не пізніше, ніж за 10 днів до пленарного засідання сесії.


До наданого проекту рішення додається список на розсилку рішення, завірений керівником відповідного підрозділу міської ради та роздруковані примірники у кількості, що вказана у листі розсилки.


Питання, з яких проекти рішень не надані у встановлений термін, вважаються не підготовленими і в порядок денний сесії не вносяться.


Попереднє ознайомлення депутатів з проектами рішень здійснюється у відділі роботи з депутатами, а також на днях депутата, на офіційному сайті міської ради та за зверненнями депутатів розсилкою на їх електронні адреси.


2. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення міської ради проводиться лише після ухвалення міською радою внесеного тексту проекту рішення за основу.


У випадку, якщо проект рішення не береться за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного.


Текст проекту рішення на засіданні міської ради не оголошується, якщо текст проекту розданий депутатам.


Голосування за проектом рішення проводиться в цілому. За пропозицією депутатів може проводитись голосування спочатку за пунктами, розділами, а потім в цілому.


3. Рішення міської ради з будь-яких питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість депутатів від загального складу ради. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.


Рішення міської ради підписує головуючий на засіданні ради.


4. Рішення про тривалість сесії, часу для доповідей і дебатів, перенесення засідань, надання слова запрошеним на сесію та з інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні ради.


Процедурними питаннями вважаються ті, які не вимагають підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів в тому, чи є дане питання процедурним, міська рада без обговорення ухвалює рішення про це більшістю голосів від загального складу ради.


Стаття 25. Голосування


1. Після закінчення обговорення, головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. На голосування ставлять всі пропозиції і поправки, що поступили.


Голосування депутатів на сесії є поіменним і забезпечується електронною системою "Віче".


У разі її несправності обирається рахункова комісія з числа депутатів.


Перед початком голосування, головуючий на сесії уточнює кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання.


При голосуванні кожен депутат міської ради має один голос і голосує або «за» пропозицію, або «проти» неї, або «утримується» при голосуванні.


2. Таємне голосування проводиться за допомогою бюлетенів таємного голосування. Для проведення таємного голосування з використанням бюлетенів і визначення його результатів, міська рада обирає рахункову комісію з числа депутатів.


У рахункову комісію не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів або посадових осіб, які обираються.


Рахункова комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення рахункової комісії ухвалюються більшістю голосів від загального числа членів комісії.


Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування за проектом рішення або по єдиній кандидатурі повинні стояти слова "за", "проти", "утримався".


Час, місце і порядок таємного голосування встановлюється рахунковою комісією, керуючись даним Регламентом, і оголошується депутатам ради головою рахункової комісії.


Кожному депутатові міської ради з питання голосування видається тільки один бюлетень.


Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, в яких залишені дві і більше кандидатури на одну посаду, або бюлетені без будь -якої відмітки, підтверджуючої прийняте рішення.


Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.


За наслідками таємного голосування за допомогою бюлетенів рахункова комісія складає протокол, який підписується всіма членами рахункової комісії. Особлива думка членів комісії заноситься в протокол. Після доповіді рахункової комісії міська рада відкритим голосуванням ухвалює рішення про затвердження результатів таємного голосування за допомогою бюлетенів.


3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.


4. Депутат міської ради зобов'язаний особисто здійснювати право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

5. При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування за рішенням депутатів (більшістю голосів від числа присутніх) проводиться повторне голосування.


Стаття 26. Протокол сесії міської ради


1. На кожній сесії міської ради ведеться відео і звукофіксація пленарного засідання. Усі отримані відеоматеріали зберігаються в електронному вигляді на мережевому сховищі даних протягом п'яти років. Відеоматеріали пленарного засідання сесії розміщуються на офіційному сайті міської ради та оновлюються після проведення наступного засідання.


2. Засідання сесій міської ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює відділ по роботі з депутатами міської ради.


У протоколі сесії міської ради вказуються наступні дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/, дата і місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище і партійність депутатів, промовців в дебатах /для осіб, що не є депутатами міської ради посади/;

- перелік всіх розглянутих рішень з вказівкою числа голосів, поданих «за» рішення, "проти" та "утрималися".


До протоколу сесії додаються:

рішення, прийняті міською радою;

стислий виклад виступів депутатів і запрошених з питань порядку денного, окрім процедурних питань і реплік;

письмові запити депутатів, розглянуті на сесії або передані головуючому для подальшого розгляду;

тези або тексти виступів тих, що записалися, але не отримали слово у зв'язку з припиненням дебатів /за вимогою/;


3. Протокол сесії міської ради підписується головуючим на даному засіданні. Протоколи зберігаються в управлінні з загальних питань міської ради, а потім, не раніше, ніж через рік після припинення повноважень ради попереднього скликання, передаються в архівний відділ міської ради на постійне зберігання.


4. Протоколи сесій є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протоколи сесій міської ради, інші матеріали міської ради і її підрозділів пред'являються для ознайомлення депутатам на їх прохання.


5. Копії рішень міської ради в 10 – ти денний термін направляються управлінням з загальних питань юридичним і фізичним особам для їх офіційного інформування, згідно зі списками на розсилання.


Тексти рішень міської ради не пізніше 5 – ти робочих днів з дня їх завердження передаються до централізованої бібліотечної системи із супровідним листом за підписом міського голови або секретаря міської ради в друкованому варіанті та електронному вигляді, а також розміщуються на офіційному сайті міської ради. З матеріалами сесії також можна ознайомитися у відділі роботи з депутатами міської ради.


Стаття 27. Набрання чинності рішеннями міської ради


1. Рішення міської ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесене на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана на черговому пленарному засіданні повторно розглянути рішення. Якщо рішення міської ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття не зупинено міським головою, то міський голова підписує його у встановлений Регламентом міської ради термін. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів міська ради від загального складу міської ради, воно набирає чинності.


2. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на сайті міської ради, якщо міською радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію. Рішення міської ради не нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх підписання. Рішення міської ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше 10 днів з моменту їх прийняття.


Офіційне оприлюднення рішень міської ради та контроль за ним покладається на секретаря міської ради.↑ На верхРозділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 28. Набрання чинності


Цей Регламент набирає чинності з дня його затвердження на пленарному засіданні міської ради.
Секретар міської ради                                                      Д.В. Ошурко


↑ На верх

14796 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?