• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 19.03.2015 12:59

ЗВІТ

щодо здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами міської ради у 2014 роцізатверджено
рішенням міської ради
від 12.03.2015 № 47/VI-31
“Про звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради у 2014 році”

Реалізація державної регуляторної політики здійснювалась Краматорською міською радою впродовж 2014 року у відповідності до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).


Робота регуляторних органів міста була спрямована на:


безумовне дотримання вимог Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (далі - Постанова), пов’язаних з підготовкою, прийняттям, відстеженням результативності регуляторних актів;


встановлення єдиного системного підходу до впровадження регуляторної діяльності;


підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження результативності регуляторних актів;


забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики;


поглиблення регуляторної реформи на місцевому рівні;


залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.


Протягом звітного періоду регуляторними органами міста постійно зосереджувалась увага на обов’язковості визначення:

оцінки альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;

механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;

показників результативності регуляторного акта;

заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.


В місті налагоджена прозора система планування та підготовки проектів регуляторних актів. Відповідно до вимог статті 7 Закону, 13.11.2013 та 04.12.2013 були затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Краматорської міської ради та виконкому міської ради на 2014 рік (далі - Плани) та оприлюднені відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному веб-сайті міської ради (krm.gov.ua) в модулі «План регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна політика».


Плани включали 2 проекти регуляторних актів:

«Про затвердження Порядку встановлення квартирних засобів обліку тепла»;

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення відходів».

Впродовж 2014 року в процесі регуляторної діяльності 31.01.2014 та 12.11.2014 були внесені та оприлюднені зміни до Плану діяльності Краматорської міської ради.


Протягом 2014 року в місті прийнято 3 регуляторних акти – рішення міської ради (додаток 1).


Регуляторні акти, прийняті у 2014 році


№ з/п Розробник регуляторного акту (РА) Назва РА Дата набрання чинності РА
1. Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради рішення міської ради від 22.04.2014 № 37/ VІ-88 «Про затвердження Порядку встановлення квартирних засобів обліку тепла» з дня оприлюднення в газеті - 30.04.2014
2. Відділ торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування Краматорської міської ради рішення міської ради від 22.04.2014 № 37/ VІ-98 «Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська» з дня оприлюднення в газеті - 30.04.2014
3. Фінансове управління Краматорської міської ради рішення міської ради від 24.12.2014 № 44/ VІ-305 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Краматорська» з дня, наступного за днем опублікування - 07.01.2014, крім частини оподаткування фізичних осіб – з 01.04.2014


До кожного проекту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу.


Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу розробниками регуляторних актів Краматорської міської ради проводилося з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону та Постанови.


Регулювання господарських відносин було здійснено в сферах житлово-комунального господарства, торгівлі, оподаткування – регламентовано порядок встановлення засобів обліку тепла та порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі; встановлено один з місцевих податків.


Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному веб-сайті міської ради (krm.gov.ua) в модулі «Обговорення регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».


З метою систематизації регуляторних актів відділом економіки та регуляторної політики ведеться та своєчасно оновлюється реєстр регуляторних актів міської ради, який включає 23 регуляторних акти:

19 рішень Краматорської міської ради;

4 рішення виконкому міської ради.


Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті міської ради (krm.gov.ua) в модулі «Реєстр діючих регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика».


Відповідно до підстав, визначених у статті 11 Закону міською радою здійснено 1 перегляд регуляторного акту - рішення міської ради від 11.12.2013 № 34/ VІ-10 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Краматорська в новій редакції» (додаток 2).


Регуляторні акти, щодо яких у 2014 році проводився перегляд


№ з/п Розробник регуляторного акту (РА) Назва РА, щодо якого проводився перегляд Підстава проведення перегляду РА Висновок Дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність до принципів державної регуляторної політики
1. Фінансове управління Краматорської міської ради рішення міської ради від 11.12.2013 № 34/ VІ-10 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Краматорська в новій редакції» за ініціативою розробника за результатами перегляду прийнято рішення про скасування РА та прийняття рішення в новій редакції з урахуванням змін в податковому законодавстві (зміни у Податковому кодексі України щодо бази оподаткування - загальна площа натомість жилої) на підставі Закону України від 27.03.2014 № 1166-18 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні») прийнято рішення міської ради від 24.12.2014 № 44/ VІ-305 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Краматорська»


Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів регуляторними органами міста здійснюється у відповідності до затвердженого плана-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.


Всього у 2014 році проведено відстеження результативності 9 регуляторних актів (РА) (додаток 3), щодо яких здійснено:

5 базових відстежень результативності;

5 повторних відстежень результативності;

1 періодичне відстеження результативності.


Відстеження результативності регуляторних актів


№ з/п Розробник регуляторного акту Назва РА, щодо яких у 2014 році проведен і заходи з відстеження результативності Тип відстеження/ висновок за результатами проведення заходів з відстеження результативності
1. Управління житлового та комунального господарства рішення міської ради від 08.06.2011 № 6/VІ-67 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Краматорська» повторне/регуляторний акт реалізується відповідно до цілей його прийняття
2. Управління житлового та комунального господарства рішення міської ради від 22.08.2012 № 19/VI-18 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади м. Краматорська» базове, повторне/регуляторний акт реалізується відповідно до цілей його прийняття
3. Управління містобудування та архітектури рішення міської ради від 08.02.2012 № 12/VI-12 «Про затвердження Положення про порядок проведення кон-курсів з набуття права організації та провадження діяльності по розташуванню стендів оголошень фізичних осіб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю у м. Краматорську» базове/регуляторний акт реалізується відповідно до цілей його прийняття
4. Фінансове управління рішення міської ради від 11.12.2013 № 34/VI-10 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Краматорська в новій редакції» базове/регуляторний акт реалізується відповідно до цілей його прийняття
5. Відділ роботи з депутатами рішення міської ради від 20.12.2012 № 22/VІ-2 «Про місцеві ініціативи в місті Краматорську» повторне/регуляторний акт реалізується відповідно до цілей його прийняття
6. Відділ торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування рішення міської ради від 22.04.2014 № 37/VІ-98 «Про затвердження Положення про порядок встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг, розташованих на території міста Краматорська» базове/аналіз ефективності його реалізації буде проведений при виконанні заходів з повторного відстеження результативності
7. Відділ торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування рішення міської ради від 11.07.2012 № 18/VІ-15 «Про врегулювання питання щодо продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території міста Краматорська» повторне/регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку
8. Управління житлового та комунального господарства рішення міської ради від 22.08.2012 № 19/VІ-19 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна територіальної громади м. Краматорська» базове, повторне/регуляторний акт реалізується відповідно до цілей його прийняття
9. КП «Служба єдиного замовника» рішення виконкому міської ради від 16.01.2007 № 22 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлового фонду територіальної громади м. Краматорська” періодичне/цілі, визначені регуляторним актом досягнені не в повному обсязі


Звіти про проведення усіх видів відстежень оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради.


З метою забезпечення єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів та прийняття їх тільки після проходження всіх регуляторних процедур, визначених Законом, відділ економіки та регуляторної політики постійно та систематично надає розробникам регуляторних актів, суб’єктам господарювання практичну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.


В місті для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, працює «гаряча телефонна лінія» на базі Краматорського Фонду підтримки підприємництва.


Протягом 2014 року робота Краматорської міської ради була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.


У 2014 році прийнято 3 регуляторних акта, що значно менше, ніж у попередні роки (2013 рік – 3 регуляторних акти; 2012 рік – 9; 2011 рік – 15). Тенденція до скорочення кількості прийнятих актів свідчить про зменшення регуляторного впливу органів влади на суб’єктів господарювання.


Крім того, в більшій частині, регулювання у 2014 році було направлено не на наповнення дохідної частини бюджету чи на виконання вимог актів вищої юридичної сили (зміни у законодавстві), а саме на удосконалення відносин між органами влади та підприємцями, що в свою чергу упорядковує, спрощує порядок здійснення певних видів діяльності, а також вирішує актуальні для громади міста питання.


У 2015 році планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.


Реалізація державної регуляторної політики в місті в 2015 році - це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

3420 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?