• Президент України
 • Верховна рада
 • Урядовий портал
 • енергоефективність
 • Донецька ОДА
 • Донецкий областной совет
 • Донецький обласний контактний центр
 • Національної дитячої «гарячої лінії»
 • Асоціація міст України
 • Донецька обласна служба зайнятості
 • Державний реєстр виборців
 • Веб-портал електронних послуг

Оновлено 04.05.2020 10:28

Інформація про вакантні посади Виконкому Краматорської міської ради станом на 07.04.20


п/п
Назва вакантної посади Кількість
(одиниць)
Оклад
(грн.)
Дата оголошення конкурсу
1 Начальник відділу прес-служби на час відпустки основного працівника по уходу за дитиною до досягнення нею 3 – го віку 1 6700,00 грн
2 Завідувач сектору внутрішньої політики 1 5600,00 грн
3 Заступник міського голови 1 12 300,00 грн
4 Начальник відділу споживчого ринку, підприємництв та регуляторної політики 1 6 700,00 грн


Звертатися за адресою:

м. Краматорськ, пл. Миру, 2 (каб. 301), тел.+380 (626)48-55-18С К Л А Д

комісії для організації та проведення конкурсу при прийомі посадових осіб на роботу в органи місцевого самоврядуванняДавискиба Андрій Миколайович - керуючий справами, голова конкурсної комісії
Таран Алла Олегівна - начальник відділу кадрового забезпечення та з питань нагород, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:
Берегова Галина Вікторівна - начальник відділу по обліку та звітності, головний бухгалтер
Глазова Наталія Володимирівна - начальник загального відділу
Кузіна Юлія Володимирівна - начальник відділу правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади
Перевишкова Вікторія Леонідівна - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян
Рубайло Ярослава Сергіївна - начальник відділу економіки
П О Р Я Д О К
проведення конкурсу на заміщення вакантних посадпосадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Краматорської міської радиЗагальні положення


1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої- шостої категорій /далі – конкурс/, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.


2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.


3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням міського голови , який здійснює призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.


Очолює конкурсну комісію голова конкурсної комісії - керуючий справами виконавчого комітету Краматорської міської ради. До складу конкурсної комісії входять керівник з кадрових питань, спеціаліст з юридичної служби, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради


4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.


Умови проведення конкурсу.


5. Умови проведення конкурсу визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.


Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.


6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених діючим законодавством України.


7. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування /далі – кандидати/.


8. Конкурс проводиться поетапно:


8.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.


8.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.


8.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.


Оголошення про конкурс.


9. Виконавчий комітет Краматорської міської ради зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.


10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості:


10.1. Найменування виконавчого комітету із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів.


10.2. Назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов праці надається керівником структурного підрозділу з кадрових питань.


10.3. Основні вимоги до кандидатів згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування.


10.4. Термін прийняття документів /протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу/ тобто протягом 30 днів з дня виходу в засобах масової інформації.


В оголошенні може міститись додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.


11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою розпорядження про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку, конкурс не оголошується.


Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі:


12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади;

- заповнену особову картку у формі, визначеній чинним законодавством України;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеню або вченого звання;

- копії документів, які посвідчують особу

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

- копію військового квитка ( за наявністю);

- копію трудової книжки (за наявністю);


Особи, які працюють у виконавчому комітеті Краматорської міської ради, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.


13. Претенденти на посаду можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації /характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо.


14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.


15. Керівник структурного підрозділу з кадрових питань перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.


16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється керівником структурного підрозділу з кадрових питань з відповідним обґрунтуванням.


Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.


17. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.


18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються уструктурному підрозділі з кадрових питань.

Проведення іспиту та відбір кандидатів.


19. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Краматорської міської ради, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування згідно з додатком 2.


19. Керівник з кадрових питань, за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.


20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про запобігання корупції”, а також чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.


21. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.


22. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.


23. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.


Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.


24. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.


25. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.


26. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.


У рішенні комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування, та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.


27. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.


28. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.


29. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.


30. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.


31. Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку визначеному законодавством.
Керуючий справами                                                         А.М. Давискиба
ПОРЯДОК
проведення іспиту та співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Краматорської міської ради


Порядок проведення іспиту та співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконком Краматорської міської ради , як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради.


1. Загальні положення


1.1. Мета проведення іспиту та співбесіди – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Краматорської міської ради.


1.2. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань , підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.


1.3. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради.


1.4. Переліки питань обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.


1.5. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та 2 питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради – всього 5 питань.


1.6. Кількість білетів має бути не менше 15.


1.7. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.


1.8. Керівник структурного підрозділу з кадрових питань виконавчого комітету Краматорської міської ради, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та співбесіди і повідомляє кандидатів про місце проведення.


2. Організаційна підготовка до іспиту в день його проведення


2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.


2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.


2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.


3. Складання іспиту


3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.


3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.


3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.


3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.


3.5. Іспит складається державною мовою.


3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом структурного підрозділу з кадрових питань виконкому Краматорської міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.


Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.


3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.


4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів під час проведення іспиту використовується п’ятибальна система.


П’ять баліввиставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської міської ради.


Чотири баливиставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування », «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету Краматорської ради.


Три баливиставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.


Два баливиставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.


Один балвиставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.


4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.


4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється в день його проведення.


4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у структурному підрозділі з кадрових питань виконкому Краматорської міської ради.


4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит, і з ними проводиться співбесіда.


4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит і до співбесіди не допускаються.


4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.


4.8. Результати іспиту та співбесіди можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
Керуючий справами                                                         А.М. Давискиба36317 переглядів

Print

Пошук на сайтiКалендар новин


 • інвест паспорт_eng
 • Контакт центр
 • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
 • СБУ Інформує
 • Петиції
 • Громадський бюджет
 • бджет-візуалізація
 • ОСББ
 • Фондсоц страхування
 • Програм
 • Портал відкритих даних
 • Безоплатна правова допомога
 • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
 • Реєстрація документів на субсідію
 • Пільги учасникам АТО
 • Інформанція для переселенців
 • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?